Vedella.

Bistec Tipus A.                                    Bistec Tipus B.

Preu: Oscil.la entre                            Preu: Oscil.la entre

15'90-16,50€/Kg. (Depen                  18,90-19,00€/Kg

del tall).                                               (Depen del tall).

 

Entrecot.                                              Culata cuixa.                        

Preu: 15,30€/Kg.                               Preu: 23,90€/Kg.

Mitjana. (Gruixuda o prima,                Filet.

especificar en la comanda                   Preu: 42,00€/Kg.

la preferència).

Preu: 24,90€/Kg.

Tall per a fricandó.                             Tall per a estofat.

Preu: Oscil.la entre                            Preu: Oscil.la entre       12,90-14,60€/Kg. (Depen                 12,90-13,90€/Kg. (Depen

del tall)                                               del tall)

 

 

Tall per a rostir.                                Tall per arrebossar.

Preu: Oscil.la entre                           Preu: Oscil.la entre

12,90-14,60€/Kg.                            13,60-18,40€/Kg 

(Depen del tall)                                 (Depen del tall)                                                          

Xurrasco amb os o sense.              Carn magre de vedella.

Preu: 8,90 - 10,60€/Kg.                           (Per a fer canalons,

                                                        croquetes...)

                                                        Preu: Oscil.la entre                                                                         10,90-13,90€/Kg (Depen

                                                        del tall)

Tall per al caldo. (Conills).                Costella.

Preu: 13,40€/Kg.                               Preu: 8,90€/Kg.

 

Ossos de vedella.

Preu: 0,9€/unitat.

Alguns preus poden variar en època de Nadal.