Vedella Ecològica

Bistec Tipus A.                                    Bistec Tipus B.

Preu: Oscil.la entre                            Preu: Oscil.la entre

17'90-18,90€/Kg. (Depen                  20,90-21,90€/Kg

del tall).                                               (Depen del tall).

Entrecot.                                              Culata cuixa.                        

Preu: 15,90€/Kg.                               Preu: 26,90€/Kg.

Mitjana. (Gruixuda o prima,                Filet.

especificar en la comanda                   Preu: 45,00€/Kg.

la preferència).

Preu: 27,90€/Kg.

Tall per a fricandó.                             Tall per a estofat.

Preu: Oscil.la entre                            Preu: Oscil.la entre       14,90-16,40€/Kg. (Depen                 13,90-15,30€/Kg. (Depen

del tall)                                               del tall)

 

Tall per a rostir.                                Tall per arrebossar.

Preu: Oscil.la entre                           Preu: Oscil.la entre

13,90-14,90€/Kg.                            14,40-20,40€/Kg 

(Depen del tall)                                 (Depen del tall)                                                         

Xurrasco amb os o sense.                        Carn magre de vedella.

Preu: 10,60 - 11,90€/Kg.                    (Per a fer canalons,

                                                        croquetes...)

                                                        Preu: Oscil.la entre                                                                         12,90-14,40€/Kg (Depen

                                                        del tall)

Tall per al caldo. (Conills).                Costella.

Preu: 13,90€/Kg.                               Preu: 9,90€/Kg.

Ossos de vedella.

Preu: 1€/unitat.

Alguns preus poden variar en època de Nadal.