Talls argentins vedella.

Tira de asado.                                   Matahambre,vacio,

Preu: 8,90 - 10,60€/Kg.                  entraña...

                                                 Preu: Oscil.la entre                                                                         10,90-13,40€/Kg

                                                 (Depen del tall).